Новости

Проекты

KG

Направления

Билим берүү, билим алуу

Биз, мисалы, каалаган мугалимден методдорду жана көнүгүүлөрдү түшүндүрүп берүүнү, сабак боюнча түзүлгөн сабактарды талкуулоону жана тема боюнча өз ойлоруңузду айтып берсеңиз болот деп билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн түзүүгө жардам беребиз.    

Подробнее

Бирдей мүмкүнчүлүк

Күн сайын мугалимдер уникалдуу контентти жаратышат, аны өнүктүрүүнү жана билим алууну каалаган миллиондогон башка студенттер көрө алышат. Бул мүмкүнчүлүккө адам укуктары жана эркиндиктери жаатындагы тоскоолдуктар, тең укуктуулук жана басмырлабоо принциптери тоскоол болбошу керек.    

Подробнее

Окуу дизайны

Окуу чеберчилиги өзгөрдү - эми окуу материалы көрүнүшү кадимки китептей же оюн түрүндө байланышкан мультимедиялык ресурстай болот     

Подробнее

Санариптик чеберчилик

Бул тандоо жана баалоо, булактарды жана түпнускаларды табуу, көп көлөмдөгү маалыматты тартипке келтирип жана иштетип, аны өз идеяларды жайылтууга жага контент түзүү үчүн колдоно билүү.    

Подробнее

Биз медиа жана санариптик көндүмдөрдү активдүү камтыган билимдүү коомду өнүктүрүүгө умтулабыз

load-img
Сөз эркиндиги

Ар бир ой жана идея маанилүү. Айрыкча, жалпы көйгөйлөрдү чечүү жолдорун издөө жөнүндө сөз болгондо. Сөз эркиндиги демократиянын процесси жана иштешинин бир бөлүгү болуп саналат. Бул идеялардын эркин агымына өбөлгө түзөт. Демократиялык коомдо жалпы маалымат каражаттары жана жалпы эле медиа индустриясы коомдук пикирди калыптандырууда чоң ролун ойнойт. Алардын көзкарандысыздыгы билимге жана маалыматтарга жетүү укугу менен тыгыз байланыштуу. Андай мүмкүнчүлүк болбосо, мамлекеттер акыры аксап калат. Бул бизге ишенимдүү маалымат табууга мүмкүндүк берет жана узак мөөнөттөгү социалдык, саясий жана экономикалык туруктуулукка өбөлгө түзөт.

load-img
Биздин миссия

Биздин миссия - тең укуктуу жана мүмкүнчүлүктөргө ээ эркин, демократиялык жана өнүккөн коомду түзүүгө жардам берүү. Биз медиа маалыматтык сабаттуулукту жогорулатууга салым кошкон долбоорлорду аткарабыз, окуп жана окутуп аткандар үчүн билим бөлүшүү жөндөмдөрүн кеңейтүүгө умтулабыз

load-img
Адам укугу

Коомду жана маданиятты маалыматташтыруунун глобалдык процесси аркасында айлана-чөйрө мультимедияга айланат. Глобалдашуу билим берүү келечегине таасирин тийгизип, ар бирибиздин алдыбызга жаңы милдеттерди койду. Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жаатындагы компетенттүүлүккө талаптар жогорулоодо. Ошол эле учурда, бул билим жана көндүмдөр таанып билүү жана чыгармачыл потенциалды колдойт. Бүгүнкү күндө, өз укугуңузду коргой алыш үчүн, медиа мейкиндигинде эркин жүрүшүңүз керек. Биз коопсуздук, таануу жана ээлеп алуу кубанычын камсыз кылган коомдун баалуулуктарын өнүктүрүүгө умтулабыз. Дал ушундай коомдо адамдын кадыр-баркын жана өзүн-өзү сыйлоо сезими маданий, жыныстык жана башка айырмачылыктарга карабастан өнүгөт.